แผ่นผนังBBนำมาซึ่งมิติใหม่ของการก่อสร้าง โดยผิวของแผ่นเรียบทำมาจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีความยืดหยุ่นและความทนทานสูง ซึ่งทำให้พร้อมที่จะเก็บงานทาสีได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีงานฉาบ ภายในของแผ่นผนังBBทำจากคอนกรีตคุณภาพสูงผสมกับเมล็ดโฟมขยายตัวที่ไม่ลามไฟซึ่งทำให้แผ่นผนังมีน้ำหนักเบา ทนทาน ปลอดภัย แผ่นผนังBBมีขนาดที่ใหญ่กว่าวัสดุที่นำใช้ในงานก่อสร้างผนังทั่วไป ด้วยขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ 2.40 เมตร ถึง 3 เมตร(ความหนาขนาดต่างๆ) แต่มีน้ำหนักต่อตารางเมตรเบากว่าผนังที่ใช้อยู่ทั่วไปมาก ทำให้การติดตั้งทำได้โดยประหยัดแรงงานและรวดเร็วกว่ามาก แผ่นผนังBBเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยในการประหยัดพลังงานโดยแผ่นผนังBBยังมีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีและเมื่อปรับเปลี่ยนหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง แผ่นผนังBBยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

แผ่นผนังBBสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ทำให้ผู้ออกแบบเกิดจิตนาการสามารถสร้างสรรผลงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่ และทีมงานก่อสร้างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา

อันรวดเร็ว  ความคุ้มค่าของแผ่นผนังBBที่มากกว่าทำให้เจ้าของงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และควบคุมเวลาได้ นำมาซึ่งผลกำไรที่สูงขึ้น ซึ่งสุดท้ายนั้นนำมาสู่สิ่งก่อสร้างที่แข็งแรง ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและมีคุณภาพเหมาะกับผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

Market Trends

ปัญหาของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงาน แรงงานขาดทักษะที่จะสร้างสรรผลงานคุณภาพและการแข่งขันของตลาดเกิดจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากขึ้นและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น แผ่นผนังBBเป็นผนังสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานในการติดตั้งน้อยและมีความรวดเร็วในการติดตั้งสูงกว่ามาก และสามารถควบคุณคุณภาพผลงานได้อย่างดี ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆแล้วแผ่นผนังBBสามารถตอบสนองมุมมองใหม่ๆในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เวลา คุณภาพ และความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด

© 2013 by Building Blocs