ขั้นตอนการทำงาน

เพื่อให้ได้แผ่นผนังBBที่มีคุณภาพ ความแข็งแกร่ง ความทนทานและความแม่นยำสูงสุด ดังนั้นระบบการผลิตทั้งหมดของเราจึงเป็นระบบอัตโนมัติ โดยมีแบบหล่อ เครื่องผสม เครื่องฉีดอัด และระบบไฮโดรลิคที่มีความแม่นยำและมาตรฐานดีเยี่ยม นอกจากนี้เรายังมีวิศวกรควบคุมการผลิตและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและใส่ใจในทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้าย แผ่นผนังBBได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยองค์กรที่ควบคุมและทดสอบคุณภาพการผลิตที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

Show More

© 2013 by Building Blocs